Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on kompleksteenus, mille raames erinevad spetsialistid juhendavad ja nõustavad klienti vastavalt kokkulepitud tegevuskavale.

Töötukassa suunamisel on tööalane rehabilitatsioon kliendile tasuta teenus.

Sihtrühm
Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Rehabikeskus OÜ on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner. Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindab ja teenusele suunab Töötukassa juhtumikorraldaja. Teenust võivad kasutada kõik, mitte ainult töötuna registreeritud kliendid (täpsemalt vt. Töötukassa kodulehelt)

Eesmärk
Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon valmistab teid ette tööeluks, toetab teie tööleasumist või töötamist.