Hinnakiri

Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri 2023

Teenus kood maksumus
Füsioterapeudi individuaalteenus 2001 29,36
Füsioterapeudi grupiteenus 2002 10,44
Tegevusterapeudi individuaalteenus 2003 29,56
Tegevusterapeudi grupiteenus 2016 11,04
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 2004 26,96
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 2006 9,6
Eripedagoogi individuaalteenus 2007 28,56
Eripedagoogi grupiteenus 2009 10,16
Logopeedi individuaalteenus 2013 29,8
Logopeedi grupiteenus 2015 10,64
Loovterapeudi individuaalteenus 2019 28,88
Loovterapeudi grupiteenus 2021 9,6
Psühholoogi individuaalteenus 2010 29,4
Psühholoogi grupiteenus 2012 10,48
Kogemusnõustaja individuaalteenus 2022 20,24
Kogemusnõustaja grupiteenus 2024 7,44
Õe individuaalteenus 2025 29,28
Õe grupiteenus 2027 10,44
Arsti individuaalteenus 2028 48,8
Ööpäevaringne majutus 3001 23,97
Ööpäevaringne majutus alla 16-a. isiku esindajale 4003 18,22
Sõidukulude hüvitamine 3002 0,1