Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine

Tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine. Hindamistulemuste ja planeeritavate tegevuste fikseerimine  tegevuskavas.

Füsioterapeudi teenus

Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine. Liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut  soodustavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine eesmärgiga anda inimesele teadmised ja harjutused oma toimetuleku säilitamiseks või parendamiseks. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine.

Tegevusterapeudi teenus

Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine ja täiendamine, vajaduse korral ka isiku tegevuskeskkonnas. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

Sotsiaaltöötaja teenus

Nõustamine ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada isiku tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, teiste formaalse võrgustiku liikmete nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.