Teenused

Rehabilitatsiooni raames osutatakse järgmisi teenuseid:

Rehabilitatsiooniplaani koostamine
Füsioteraapia teenus
Psühholoogi teenus
Sotsiaaltöötaja teenus
Kogemusnõustaja teenus
Toitumisnõustaja teenus
Õe teenus
Arsti teenus
Loovteraapia teenus
Tegevusteraapia teenus
Eripedagoogi teenus