Projekti „Toetame tavaellu taastumist” väljundid

Projekti tulemused ja väljundid Algväärtus projekti alguses Sihttase projekti lõpuks
Töökohtade arv, mis tasustatakse vähemalt 50% statistikaameti poolt avaldatud aasta keskmise brutopalgaga hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust üheks aastaks (kehtiv keskmine 50% brutopalk taotlemise hetkel 724,00 €)  

 

8

 

 

10

Töökohtade arv, mis tasustatakse vähemalt 50% statistikaameti poolt avaldatud aasta keskmise brutopalgaga projekti abikõlblikkuse perioodile järgneval teisel aastal vähemalt üheks aastaks (kehtiv keskmine 50% brutopalk taotlemise hetkel 724,00  €)  

 

8

 

 

10

Taotleja müügitulu projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva teise majandusaasta lõpuks       78 797     120 956