Vaike Raudava

Tegevjuht, teenuse koordinaator ja sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöö magistrikraad 2003.aastat. Mul on 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis. Olen läbinud 2012-2016 Helsingi Ülikooli avaliku halduse doktorantuuri õpingud. 2019. a lõpetasin rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse. Minu avaldatud teadustöid võib lugeda https://independent.academia.edu/VaikeRaudava ja https://www.etis.ee/CV/Vaike_Raudava/est