Urve Tõnnisson

Psühholoog ja vaimse tervise õde

Olen töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.