Maire Vesingi

Kogemusnõustaja ja toitumisterapeut

Mind on köitnud kogu elu elukestev õpe. Olen lõpetanud Tervisekoolis toitumisterapeudi (september 2018) ja funktsionaalse toitumise nõustaja õppe (veebruar 2017) ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi funktsionaalses toitumisteraapias.
Alates 2018 sügisest tegutsen toitumisterapeudina Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingus (ELDÜ).