Meeskond

Rehabilitatsiooniteenust osutab rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad selle teenuse osutamiseks vastava ettevalmistuse saanud erialaspetsialistid.

Vaike Raudava
teenuse koordinaator ja sotsiaaltöötaja
Sotsiaaltöö magistrikraad 2003.aastat. Mul on 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis. Olen läbinud 2012-2016 Helsingi Ülikooli avaliku halduse doktorantuuri õpingud. 2019. a lõpetasin rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse. Minu avaldatud teadustöid võib lugeda https://independent.academia.edu/VaikeRaudava ja https://www.etis.ee/CV/Vaike_Raudava/est

Nele Kalf
psühholoog ja kogemusnõustaja
TLÜ-s magistrikraad andragoogikas. Alus kõrghariduses on saadud psühholoogias. Lisana omandanud kogemusnõustaja teadmised Loov Ruum OÜ-s. Mul on pikaaegne nõustaja kogemus erinevate sihtrühmadega.

Margret Talimaa
füsioterapeut
Mina olen Margret. Olen 27-aastane ning pärit Viljandist, mida ma kodulinnana väga armastan. Samas meeldib mulle väga reisimine ning see on üks minu suurimatest huvidest. Lisaks tööle sisustan aega põhiliselt sportides ning õpin hetkel ka magistriõppes. Usun, et inimene on tervik ja et igaühes meist on peidus rohkem, kui me esialgu arvata suudame. Oma töös lähtun sellest, et me kõik oleme erinevad ning alati on võimalik leida lahendus, kui me ise oleme valmis sellesse panustama.

Maire Vesingi
kogemusnõustaja ja toitumisterapeut
Mind on köitnud kogu elu elukestev õpe. Olen lõpetanud Tervisekoolis toitumisterapeudi (september 2018) ja funktsionaalse toitumise nõustaja õppe (veebruar 2017) ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi funktsionaalses toitumisteraapias.
Alates 2018 sügisest tegutsen toitumisterapeudina Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingus (ELDÜ).

Heino Nurk
kogemusnõustaja ja superviisor
Lõpetasin 2000.a MA Princetoni Teoloogilise Seminari hingehoiu eriala, lisaks kaks aastat kliinilise pastoraalkoolituse residentuuri Emory Ülikooli Haiglas Atlantas. Tegutsen koolitajana alates 1995. aastast, olnud õppejõud EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis. Alates 2020 superviisor-coach (Rahvusvaheline Supervisiooni ja Coachingu Instituut).

Riina Kenn
kogemusnõustaja (psühhikahäired, kuulmispuue)
Olen organist ja kogemusnõustaja. Haige olen olnud 1993 aastast alates. Kogemusnõustamisega olen tegelenud alates 1999 aastast. Olen töötanud nii tavatöökohal kui kogemusnõustajana, viimane psühhoos oli mul 2010, Olen saanud põhjalikult järgi mõelda, mis olid need asjad, miks ma uuesti psühhoosi läksin. Olen ka palju aastaid põdenud depressiooni ja nii edukalt sellega võidelnud, et olen siiamaani elus. Praegu tegelen peamiselt muusikuna ja kogemusnõustajana, kirjutan ja viin läbi sotsiaalvaldkonna projekte.