Meeskond

Rehabilitatsiooniteenust osutab rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad selle teenuse osutamiseks vastava ettevalmistuse saanud erialaspetsialistid.

Vaike Raudava
teenuse koordinaator ja sotsiaaltöötaja

Sotsiaaltöö magistrikraad 2003.aastat. Mul on 25 aastat töökogemust Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekandesüsteemis. Olen läbinud 2012-2016 Helsingi Ülikooli avaliku halduse doktorantuuri õpingud. 2019. a lõpetasin rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse. Minu avaldatud teadustöid võib lugeda https://independent.academia.edu/VaikeRaudava ja https://www.etis.ee/CV/Vaike_Raudava/est

Merit Männi
füsioterapeut

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala.  2004 aastal omandasin magistrikraadi Tartu Ülikoolis liikumis – ja sporditeaduste erialal. Olen saanud teha põnevat ja väljakutseid esitavat tööd füsioterapeudina üle 13 aasta nii riiklikus kui ka erameditsiinisüsteemis. Samal ajal täiendanud end erinevatel kliinilise füsioteraapia ja pehmekoeteraapia koolitustel.

Maire Vesingi
kogemusnõustaja ja toitumisterapeut

Mind on köitnud kogu elu elukestev õpe. Olen lõpetanud Tervisekoolis toitumisterapeudi (september 2018) ja funktsionaalse toitumise nõustaja õppe (veebruar 2017) ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi funktsionaalses toitumisteraapias.
Alates 2018 sügisest tegutsen toitumisterapeudina Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingus (ELDÜ).

Heino Nurk
kogemusnõustaja ja superviisor

Lõpetasin 2000.a MA Princetoni Teoloogilise Seminari hingehoiu eriala, lisaks kaks aastat kliinilise pastoraalkoolituse residentuuri Emory Ülikooli Haiglas Atlantas. Tegutsen koolitajana alates 1995. aastast, olnud õppejõud EELK Usuteaduse Instituudis ja Tartu Ülikoolis. Alates 2020 superviisor-coach (Rahvusvaheline Supervisiooni ja Coachingu Instituut).

Riina Kenn
kogemusnõustaja (psühhikahäired, kuulmispuue)

Olen organist ja kogemusnõustaja. Haige olen olnud 1993 aastast alates. Kogemusnõustamisega olen tegelenud alates 1999 aastast. Olen töötanud nii tavatöökohal kui kogemusnõustajana, viimane psühhoos oli mul 2010, Olen saanud põhjalikult järgi mõelda, mis olid need asjad, miks ma uuesti psühhoosi läksin. Olen ka palju aastaid põdenud depressiooni ja nii edukalt sellega võidelnud, et olen siiamaani elus. Praegu tegelen peamiselt muusikuna ja kogemusnõustajana, kirjutan ja viin läbi sotsiaalvaldkonna projekte.

Epp Laugaste-Poobus
kliiniline psühholoog, superviisor

Olen õppinud psühholoogiat Tartu Ülikoolis ja lõpetanud seal ka magistrantuuri kliinilise psühholoogia alal. Töökogemust oman nii erapraksisest, erikoolidest kui kinnipidamisasutusest. Oma töös lähtun väärtustavast, meis peituvate ressursside võimendamise ideest. Tegutsen ka täiskasvanukoolitaja ja superviisorina, olen lõpetanud Rahvusvahelise Supervisiooni ja Coachingu Instituudi. Seda väljaõpet pean üheks väga oluliseks verstapostiks nii tööalases kui ka isiklikus kasvamises. Läbi elu kestev areng ongi üks märksõna, millesse väga usun ja panustan. Tööväliselt naudin reisimist ja olen suur koorimuusikaentusiast.

Urve Tõnnisson
psühholoog ja vaimse tervise õde

Olen töötanud erihoolekandevaldkonnas pikka aega nii teenuste loomisel ja arendamisel, teenuseid pakkuva spetsialistina kui koolitajana.

Lea Lukk
psühholoog

Terve minu elukäik on olnud üks suur õppetund. Jagan oma teadmisi hea meelega, kui keegi tahab oma olukorda parandada, minevikuga rahu teha või tulevikule kindlamalt vastu minna.
Leian, et inimene on loodud arenema ja iga viimne kui elupäev tuleks elada nii, et õhtul oleks, mille üle naeratada ja hommikul oleks, mille nimel üles tõusta.