Tugigrupid

Eesti Puuetega Inimeste Fond on rahastanud kuut projekti tugigruppide tegevuseks, üks toetuse saaja on MTÜ Idee. Projekti eesmärgiks on toetada Viljandi maakonnas elavaid või Viljandi maakonnaga seotud psüühikahäirega inimesi.

Projekt kestab kaks ja pool aastat. Tegevustega alustatakse 2021. aasta mais, kus luuakse kaks tugigruppi.
Sõltuvushäire ja söömishäire gruppidesse on oodatud kõik täisealised.
Sõltuvuse grupp töötab  esmaspäeviti 11.00-12.30
Söömishäirete grupp töötab esmaspäeviti 17.00-18.30

Alates 28.09.2021 alustab tegevust vaimse tervise tugigrupp.
Kohtumised teisipäeviti 13.00-14.30.

Tugigruppides on võimalik jagada enda lugu ning kuulata teiste kogemusi. Tugigrupis osaledes toetad nii iseennast kui ka teisi.

Projekti info ja gruppidesse registreerimine on leitav ka Rehabikeskuse OÜ veebilehel. Tugigruppide tegevus toimub Viljandis, Tallinna mnt 2a 0-korrusel. Tugigrupis osalemine on tasuta.

Projekti lõpuks on välja kujunenud toimiv koostöö projekti partneritega, kelleks on: Rehabikeskus OÜ, Viljandi linn, Viljandi Tervisekeskus OÜ, Viljandi Haigla integreeritud hoolduse programm PAIK, Puuetega Inimeste Koda.

Info Söömishäirete tugigrupiSõltuvusprobleemide tugigrupi ning Vaimse tervise tugigrupi kohta ning registreerimine.